Genel

7 Adet KAYIN AĞACI ANIT AĞAÇ TESCİL İLANI ( Giresun / Doğankent )

GİRESUN İLİ, DOĞANKENT İLÇESİ, ÇATALAĞAÇ KÖYÜ, 101 ADA 1 PARSELDE ANIT AĞAÇ TESCİLİ HAKKINDA DUYURU (27 Ocak 2023)

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi ile “Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek, bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak” görevleri Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) verilmiş olup, anıt ağaçların tescil ve tespit işleri 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan; 20/07/2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 117 sayılı Tabiat Varlığı olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların Tespitine İlişkin İlke Kararı kapsamında yapılmaktadır.

Giresun İli, Doğankent İlçesi, Çatalağaç Köyü, 101 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 7 adet Doğu Kayını (Fagus orientalis) ağacının anıt ağaç (tabiat varlığı) olarak tescil edilmesine ilişkin Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 04/11/2022 tarihli ve 2395 sayılı Kararı, Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)’ın 12/01/2023 tarihli ve 5481381 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Tescil Kararına ilişkin Bakanlık Makam Olur’u, Tespit Fişi ve Koruma Alanını gösteren harita 1 ay (30gün) süre ile Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Duyuru dosyası ⬇️⬇️🔗

https://webdosya.csb.gov.tr/db/giresun/duyurular/catalagac-20230127081047.pdf

 

Paylaş

Leave a Reply